Wat verwacht ik van u?

Ik wil mijn dienstverlening zo goed mogelijk uitvoeren. Om dat te kunnen doen, heb ik uw hulp nodig. Ik vraag u bijvoorbeeld om informatie te geven en verder maken wij afspraken over onze samenwerking.

Informatie
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, is het voor mij belangrijk dat u altijd tijdig volledige en juiste informatie geeft over uw situatie. Ik wil erop kunnen vertrouwen dat u zich hieraan houdt. Ook als u informatie heeft die noodzakelijk is voor mijn dienstverlening, maar die nog niet bij mij bekend is, verwacht ik dat u mij hierover zo spoedig mogelijk informeert.

Medewerking
Het is belangrijk dat u altijd volledige medewerking geeft aan de dienstverlening, gevraagd en ongevraagd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u zich goed aan de gemaakte afspraken houdt.

Overleg
Het is noodzakelijk dat u altijd vooraf overlegt voordat u iets gaat doen dat van invloed is op uw situatie. Bijvoorbeeld de intentie tot aankoop van goederen (roerend en onroerend) en diensten, maar ook als het gaat om samenwonen of scheiden, etcetera.

Respect
Respectvol met elkaar omgaan.