Wat doet een bewindvoerder?

Een bewindvoerder wordt door de kantonrechter benoemd en is gehouden aan de kwaliteitseisen van de rechtbank.
Professionele curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren moeten jaarlijks aantonen dat zij nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM voert de handhavingscontrole uit.

Na zijn/haar benoeming regelt de bewindvoerder onder andere de volgende zaken:

  • Hij/zij opent een nieuwe bankrekening, blokkeert passen van bestaande rekeningen en informeert de desbetreffende banken dat er bewind is uitgesproken.
  • Hij/zij houdt een intake houden, oftewel beschrijft waar het vermogen uit bestaat en hoeveel het vermogen waard is (schulden zijn ‘negatief’ vermogen). Hij/zij brengt verder in kaart wat de inkomsten en uitgaven zijn.
  • Hij/zij beheert het geld, met andere woorden: hij/zij draagt zorg voor de juiste betalingen van bijvoorbeeld de vaste lasten (huur/hypotheek, energie, water, zorgverzekering). Ook zorgt hij/zij ervoor dat de juiste inkomsten ontvangen worden door bijvoorbeeld tijdig kwijtscheldingen aan te vragen, toeslagen aan te vragen of te wijzigen en belastingaangifte verzorgen over het laatste belastingjaar.
  • Hij/zij zorgt voor kleine betalingsregelingen. Als er sprake is van een uitgebreide en complexe schuldenproblematiek dan valt dat buiten de reguliere werkzaamheden van de bewindvoerder.
  • Ieder jaar legt de bewindvoerder verantwoording af van wat hij/zij in dat jaar gedaan heeft. Als de persoon waarvoor het bewind is ingesteld daar toe in staat is, dan tekent deze de ‘rekening en verantwoording’ voor akkoord. Daarna ondertekent de bewindvoerder de ‘rekening en verantwoording’ en stuurt hij/zij deze naar de kantonrechter. Is de onder bewind gestelde daar niet toe in staat, dan stuurt de bewindvoerder de ‘rekening en verantwoording’ rechtstreeks naar de kantonrechter.

De taken van de bewindvoerder zijn beperkt tot de financiële huishouding van het dagelijkse leven van de persoon die onder bewind is gesteld. Zaken die van psychosociale aard zijn liggen buiten het werkterrein van de bewindvoerder. Als er zaken die zijn die aandacht behoeven en die niet tot de taak van de bewindvoerder behoren, dan zal de bewindvoerder de onder bewind gestelde doorverwijzen naar hulpverlening.