Mentorschap

Wat is mentorschap?
Een mentor is een professional die de persoonlijke belangen bewaakt van een meerderjarige die niet meer voor zichzelf kan zorgen als gevolg van lichamelijke of psychische oorzaken.

Hoe kan ik u helpen?
Bij ziekte of een beperking is het soms moeilijk om voor uzelf op te komen of nog zelf te beslissen. Is er niemand in de naaste omgeving die dat kan overnemen dan kan ik uw mentor worden. Als mentor van Aurora Zorg werk ik volgens de landelijke gedragscode voor mentoren. De rechtbank ziet toe dat de kwaliteitseisen worden nageleefd.

Ga neer  ‘Wat doet een mentor?
Ga naar ‘Aanvragen van mentorschap‘.