Kwaliteitseisen

piggy bank stetoscoop

Aurora Zorg heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. De kwaliteit van bewindvoerders, curatoren en mentoren wordt gewaarborgd door het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’ (Staatscourant, 29 januari 2014).

Daarnaast hanteren wij de kwaliteitseisen van de branche organisatie voor wettelijk vertegenwoordigers Horus en de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren (NBPM) als uitgangspunt voor ons werk.

Aurora Zorg voldoet volgens de rechtbank Gelderland aan de kwaliteitseisen van de rechtbank.

Aurora Zorg is door de rechtbank benoemd als professioneel curator, beschermingsbewindvoerder en mentor door rechtbank Gelderland en Utrecht en werkt volgens de wettelijke kwaliteitseisen. Aurora Zorg is lid van Horus (branche organisatie voor wettelijk vertegenwoordigers) en de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Mentoren (NBPM).