Bewindvoering

Sommige mensen zijn niet in staat om hun financiën zelf goed te regelen. Ze hebben bijvoorbeeld psychische- of lichamelijke problemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met dementie of mensen die psychische en/of psychiatrische klachten hebben.

Mensen met een verstandelijke beperking zijn niet altijd in staat om hun eigen financiën te regelen, maar ook mensen die schulden hebben gemaakt, kunnen een bewindvoerder inschakelen.
Dit kan tijdelijk nodig zijn.

Bewindvoering houdt in dat iemand anders de financiën gaat regelen. Alle inkomsten komen binnen bij de bewindvoerder en de bewindvoerder betaalt daar alle vaste lasten van en zorgt er voor dat de cliënt leefgeld krijgt.

Hoe kan ik u helpen?
Als bewindvoerder is het mijn taak goede zorg te dragen voor het vermogen van de persoon die onder bewind gesteld is. Dat betekent dat ik moet zorgen dat het juiste inkomen ontvangen wordt. Van dat betaal ik alle vaste lasten zoals huur, energie, water en ziektekostenverzekering.

Ga naar ‘Wat doet een bewindvoerder?
Gan naar ‘Aanvragen van bewindvoering