Aanvragen mentorschap

Het is gebleken dat u (nog) niet in staat bent om zelf naar behoren beslissingen te nemen over uw zorgverlening, hulpverlening en/of (medische) behandeling. Daarom wordt er in overleg met u voor gekozen om mentorschap aan te vragen. Hieronder staat in grote lijnen beschreven wat er dan moet gebeuren.

Mentorplan

Voor dat het mentorschap door de rechter wordt uitgesproken moet de mentor een mentorplan opstellen. In het plan staat minimaal het volgende beschreven:

  • het doel van uw mentorschap;
  • de gemaakte afspraken om het doel van uw mentorschap te bereiken;
  • wat u van uw mentor mag verwachten;
  • wat de mentor van u mag verwachten;
  • of u 1x in de twee maanden contact met uw mentor wilt en zo ja, op welke manier;
  • wie uw contactpersoon is;
  • wanneer u uw contactpersoon kunt bereiken;
  • wie de vervanger is bij afwezigheid;
  • wie u in noodgevallen kunt bereiken, buiten werkdagen om.

Als het plan klaar is, stuurt de mentor het op naar de rechter, samen met het aanvraagformulier mentorschap en de bereidverklaring van de mentor. Dan neemt de rechter een beslissing of er mentorschap wordt ingesteld en wie uw mentor is. U krijgt de beschikking van de rechtbank thuisgestuurd. Daarna kan het mentorschap beginnen.

Als u meer wilt weten over de taken en bevoegdheden van een mentor, kunt u dat hieronder nalezen door te klikken op het kopje ‘uitgangspunten’. Bij de uitvoering van het mentorschap hanteren wij de uitgangspunten van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Mentoren (NBPM).

Tip mentorschap
Houd u er rekening mee dat als een mentor is benoemd, u van te voren toestemming moet vragen om een beslissing te kunnen nemen over uw zorgverlening, hulpverlening en (medische) behandeling.

Formulieren om het mentorschap aan te vragen kunt u hier vinden. U vindt daar ook de akkoordverklaring die u kunt invullen en te ondertekenen.

Bron: Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (Staatscourant, 29 januari 2014), kwaliteitsverordening BPBI, kwaliteitseisen NBPM