Aanvraag en benoeming

U kunt een aanvraag doen voor bewindvoering, mentorschap en/of curatele. Daarvoor kunt u formulieren invullen die te vinden zijn op de website van rechtspraak.nl

Wie kan een aanvraag doen?

  • de betrokkene zelf
  • de partner
  • bloedverwanten tot de vierde graad
  • een voogd (zolang betrokkene minderjarig is)
  • de officier van justitie
  • een instelling of woonvoorziening waar betrokkene verblijft